Giá trị cốt lõi

X’DORIS lấy chuẩn mực “5T” làm kim chỉ nam trong quá trình hoạt động, phát triển và xây dựng thương hiệu của mình. Vậy chuẩn mực “5T” là gì?

“TÍN – TÂM – TRÍ – TỐC -TINH”

TÍN

X’DORIS đặt chữ TÍN lên vị trí hàng đầu, lấy chữ TÍN làm vũ khí cạnh tranh và bảo vệ chữ TÍN như bảo vệ danh dự của chính mình.

X’DORIS luôn cố gắng chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi, nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng và cao hơn các cam kết của mình với khách hàng, đối tác; đặc biệt là các cam kết về chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

TÂM

X’DORIS đặt chữ TÂM là một trong những nền tảng quan trọng của việc kinh doanh. Thượng tôn pháp luật, duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội ở tiêu chuẩn cao nhất.

– X’DORIS coi trọng khách hàng và luôn lấy khách hàng làm trung tâm, đặt lợi ích và mong muốn của khách hàng lên hàng đầu; nỗ lực mang đến cho khách hàng những sản phẩm – dịch vụ hoàn hảo nhất; coi sự hài lòng của khách hàng là thước đo thành công của mình.

– X’DORIS chăm sóc khách hàng bằng sự tự nguyện; hiểu rõ sứ mệnh là phục vụ.

TRÍ

– X’DORIS coi sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển, nhằm tạo ra giá trị khác biệt và bản sắc riêng trong mỗi sản phẩm – dịch vụ.

– X’DORIS đề cao tinh thần dám nghĩ dám làm; khuyến khích tìm tòi, ứng dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới vào quản lý, sản xuất.

– X’DORIS luôn chủ động cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm – dịch vụ.
X’DORIS đề cao chủ trương về một “Doanh nghiệp học tập”, không ngại khó khăn để học, tự học và “vượt lên chính mình”. Xây dựng văn hóa “Biết lắng nghe, chịu học hỏi” từ đối tác và khách hàng.

TỐC

– X’DORIS lấy “Tốc độ, hiệu quả trong từng hành động” làm tôn chỉ và lấy “Quyết định nhanh – Đầu tư nhanh –Triển khai nhanh – Bán hàng nhanh – Thay đổi và thích ứng nhanh…” làm giá trị bản sắc.

– X’DORIS đề cao khát vọng tiên phong và xác định “Vinh quang thuộc về người về đích đúng hẹn”.

– X’DORIS coi trọng tốc độ nhưng luôn lấy câu “Không nhanh ẩu đoảng” để tự răn mình.

TINH

– X’DORIS có mục tiêu là: Tập hợp những con người tinh hoa để làm nên những sản phẩm – dịch vụ tinh hoa; mọi thành viên được thụ hưởng cuộc sống tinh hoa và góp phần xây dựng một xã hội tinh hoa.

– X’DORIS mong muốn xây dựng một đội ngũ nhân sự tinh gọn, có đủ cả Đức và Tài, nơi mỗi thành viên đều là những nhân tố xuất sắc trong lĩnh vực công việc của mình.

– X’DORIS quan niệm: Hệ thống của mình phải giống như một người khỏe mạnh, săn chắc và không có mỡ dư thừa. Chúng ta “chiêu hiền đãi sĩ” và “đãi cát tìm vàng” mong tìm ra những người phù hợp, đặt đúng người vào đúng việc để phát huy hết khả năng nhưng cũng sẵn sàng sàng lọc những người không phù hợp.